Nyckelharpa

Onderstaande informatie betreft editie 2018. Nog even geduld…

 

SCROLL DOWN FOR THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE

Voor de eerste keer wordt de nyckelharpa in Mechelen warm onthaald, en dat zelfs drie dagen lang! De nyckelharpa is een vergeten toetsenviool die vooral gekend is vanuit de Zweedse volksmuziek maar die ook gebruikt werd in onze streken in de Late Middeleeuwen tot ergens in de vroegbarok. Er zijn verschillende bronnen: In 1408 werd er een afbeelding geschilderd door Taddeo di Bartolo in een kapel in Sienna (Italië). Ook Praetorius (ca. 1600) en Agricola (ca. 1500) vernoemen het instrument in hun werk.

Spelers van alle niveaus zijn welkom, van beginners tot doorgewinterde nyckelharpisten. Er wordt gewerkt in twee niveaugroepen. Didier François (bio) is docent van dienst! Er zijn instrumenten ter beschikking voor spelers die dat wensen. Ook absolute beginners zijn welkom, graag met reeds enige ervaring met strijkinstrumenten.

De voertaal van de cursus nyckelharpa is Engels, Frans, Italiaans en Nederlands. Elke dag wordt er rond een verschillend thema gewerkt:

VRIJDAG 24 AUGUSTUS: Polyfonie.

Zouden onze Vlaamse polyfonisten de Nyckelharpa gekend hebben? We ontdekken verschillende meerstemmige composities uit de Renaissance waaronder van Gilles Binchois, Josquin des Prez, Orlandus Lassus,…

ZATERDAG 25 AUGUSTUS: Guillaume de Machaut.

Zaterdag staat volledig in het teken van Guillaume de Machaut. Niet alleen zijn meerstemmige Ballades maar ook de Rondeaux worden geïnterpreteerd op de viola da Sienna. Dit is de Italiaanse 15e-eeuwse Nyckelharpa. Enkele instrumenten zullen ter beschikking gesteld   worden zodat jullie haar mooie klankkleur zelf kunnen ervaren.

ZONDAG 26 AUGUSTUS: Improvisatie.

Improvisatie stond alom centraal in de oude muziek. We sluiten dit nyckelharpaweekend dan ook graag af met creativiteit: Niet alleen diminuties en preludes-technieken komen aan bod maar we willen ook je blik verruimen op improvisatie.

Deelnameprijs: Deelname kost € 70 per dag voor vrijdag en zaterdag. Inbegrepen zijn samenspelsessies, avondmaal en concert. Op zondag zijn er enkel samenspelsessies en bedraagt de deelnameprijs € 55.

Het nyckelharpaprogramma vindt plaats in het conservatorium van Mechelen en staat apart van de blokfluit, -gamba- en luitcursus. De dagindeling is als volgt:

vanaf 08u30: onthaal
09u00: samenspelsessie 1
10u30: pauze
10u45: samenspelsessie 2
12u00: middagpauze
13u30: samenspelsessie 3
14u45: pauze
15u00: samenspelsessie 4
16u15: pauze
16u30: samenspelsessie tutti
18u00: avondmaal feestzaal (einde op zondag)
20u00: concert

de toegang tot de concerten en het avondmaal op vrijdag en zaterdag is inbegrepen in de deelnameprijs.

Vragen over deze workshop? Mail even naar info@blokfluitdagen.be !

ENGLISH VERSION:

In 2018, we’re proud to introduce the nyckelharpa at the Festival! The nyckelharpa is a forgotten keyboard violin that is mainly known from Swedish folk music but which was also used in our regions in the Late Middle Ages until sometime in the Early Baroque. There are several sources: in 1408 an image was painted by Taddeo di Bartolo in a chapel in Sienna (Italy). Also Praetorius (±1600) and Agricola (±1500) mention the instrument in their work. For the first time the nyckelharpa is deeply appreciated! Players of all levels are welcome, from beginners to experienced nyckelharpists. We play in two level groups which, like the other workshops, are supervised the fantastic Didier Francois (bio) in French, Dutch, Italian and English. There are of course instruments available for players who wish to use one. The themes are:

FRIDAY 24 AUGUST: Polyphony.

Did our Flemish polyphonists know the Nyckelharpa? We discover various polyphonic compositions from the Renaissance, including Gilles Binchois, Josquin des Prez, Orlandus Lassus, …

SATURDAY 25 AUGUST: Guillaume de Machaut.

This day is entirely dedicated to Guillaume de Machaut. Not only his polyphonic Ballads but also the Rondeaux is interpreted on the viola da Sienna. This is the Italian 15th century nyckelharpa. Some instruments will be at your disposal so that you can experience their beautiful timbre yourself.

SUNDAY 26 AUGUST: Improvisation.

Improvisation was central to early music. We wish to conclude this nyckelharpa weekend with creativity: not only diminutions and preludes techniques are covered but we also want to broaden your view on improvisation.

Admission price: Registration to this workshop costs € 70 per day for Friday and Saturday. Included in this price is tuition, supper (three courses) and the evening concert. On Sunday there is no supper nor a concert, making the price € 55. The nyckelharpa workshop takes place at the Mechelen Conservatorium (Melaan), where the lute and viol programmes are also housed. The timetable is as follows:

From 08u30 on: arrival
09u00: session 1
10u30: break
10u45: session 2
12u00: noon break
13u30: session 3
14u45: break
15u00: session 4
16u15: break
16u30: session 5
18u00: supper in ‘feestzaal’ (end of the programme on Sunday)
20u00: concert

Admission to the concerts and supper is included in the registration price

Questions about this programme? Contact info@blokfluitdagen.be